საბანერო რეკლამა CPM (1 000 ჩვენება) - 0.60ლ ბანერი გამოჩნდება
პოზიცია კოეფიციენტი მთავარ გვერდზე შიდა გვერდზე მობილურში
Top 940 X 115 / 320 X 240 2.1 სურათი სურათი სურათი
H11190 X 119 / 320 X 240 2 სურათი სურათი სურათი
B1 940 X 119 / 320 X 240 1.3 სურათი სურათი სურათი
B2 940 X 119 / 320 X 240 1.1 სურათი სურათი სურათი
B3 940 X 119 / 320 X 240 1 სურათი სურათი სურათი
საიტის წინმსწრები (მობილურში) 900 X 1360 5 სურათი სურათი სურათი
ტექნიკური მოთხოვნები ბანერისთვის

ოპტიმალური ჩვენებების რაოდენობა თვეში 1 000 000
*ფასდაკლება დამოკიდებულია ბანერების განთავსების ხანგრძლივობაზე *ფასები მოცემულია დღგ-ს გარეშე
*პოლიტიკურ რეკლამაზე ფასდაკლება არ ვრცელდება, რეკლამის კოეფიციენტი - 2
E-mail: adline@adline.ge; reklama@adline.ge
Tel: 238-78-70; 237-78-07