საბანერო რეკლამა CPM (1 000 ჩვენება) - 0.255$ ბანერი გამოჩნდება
პოზიცია კოეფიციენტი მთავარ გვერდზე შიდა გვერდზე მობილურში
Top 728 X 90 /320 X 125 2.1 სურათი სურათი სურათი
H1 1000 X 112 /290 X 125 1 სურათი სურათი სურათი
A1 234 X 255 /320 X 125 1.8 სურათი სურათი
A2 234 X 120 /320 X 125 1.5 სურათი სურათი
A3 234 X 120 /320 X 125 0.5 სურათი სურათი
A4 234 X 120 / 320 X 125 0.5 სურათი სურათი
X1 234 X 123 / 320 X 125 1.5 სურათი სურათი
X2 234 X 123 / 320 X 125 1.5 სურათი სურათი
X3 234 X 123 / 320 X 125 1.5 სურათი სურათი
X4 234 X 123 / 320 X 125 1.6 სურათი სურათი
C1 234 X 120 / 320 X 125 1 სურათი სურათი
C2 234 X 120 / 320 X 125 1 სურათი სურათი
C3 234 X 120 / 320 X 125 0.5 სურათი სურათი
C4 234 X 120 / 320 X 125 0.5 სურათი სურათი
D1 169 X 214 / 320 X 125 1.5 სურათი სურათი
B1 510 X 180 / 320 X 125 1.1 სურათი სურათი
B2 510 X 180 / 320 X 125 1 სურათი სურათი
B3 510 X 180 / 320 X 125 0.8 სურათი სურათი
საიტის წინმსწრები 341 X 652 5.5 სურათი
სტატიის წინმსწრები 341 X 652 6 სურათი
ტექნიკური მოთხოვნები ბანერისთვის

საიტის ბრენდირება
CPM (1 000 ჩვენება) - 0.255$
ბანერის ტიპი
ღირებულება
სად გამოიტანოს
დინამიური 50%=1000$ სურათი
სტატიკური 50%=500$ სურათი
Rich Media ვიდეო
ოპტიმალური ჩვენებების რაოდენობა თვეში 1 200 000
მობილურის ოპტიმალური ჩვენებების რაოდენობა თვეში 700 000
*ფასდაკლება დამოკიდებულია ბანერების განთავსების ხანგრძლივობაზე *ფასები მოცემულია დღგ-ს გარეშე
*პოლიტიკურ რეკლამაზე ფასდაკლება არ ვრცელდება, რეკლამის კოეფიციენტი - 2
E-mail: adline@adline.ge; reklama@adline.ge
Tel: 238-78-70; 237-78-07